Borgmester: Ingen kostbar forbindelse til lufthavnen
18-10-2016
Aarhus' borgmester vil ikke bruge flere hundrede mio. kroner på letbane eller motorvej til Aarhus Lufthavn. I stedet håber han ny ejerstruktur kan gøre lufthavnen mere attraktiv.

I september aflivede Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard planerne om en ny storlufthavn nordvest for byen. Nu erklærer borgmesteren sig også skeptisk overfor at forbedre adgangsforholdene til den eksisterende Aarhus Lufthavn på Djursland ved hjælp af en letbaneforbindelse eller motorvej.

Det fremgår af en besvarelse fra borgmesteren af en såkaldt 10-dages forespørgsel stillet af byrådsmedlem Marc Perera Christensen fra Det Konservative Folkeparti.

Byrådsmedlemmet beder Jacob Bundsgaard estimere omkostningerne ved at forlænge den letbane, som man planlægger at etablere til Løgten, ud til Aarhus Lufthavn. Borgmesteren kan ikke give noget præcist estimat på hvad det vil koste at anlægge de omkring 20 kilometer spor fra Løgten til lufthavnen.

Men han henviser til beregninger fra 2012 om anlæg af en letbane mellem Vejle og Billund Lufthavn. En strækning på 30 kilometer, hvor det ville koste knap 1,3 mia. kroner at etablere letbane. Når banen var i drift ville den have et driftsunderskud på omkring 40 mio. kroner om året.

Tilpasse køreplanen
I besvarelsen gør Jacob Bundsgaard desuden opmærksom på, at en letbane ikke nødvendigvis gør det hurtigere at komme frem og tilbage mellem midtbyen og lufthavnen, end det er i dag.

”I forhold til rejsetider er det tidligere vurderet, at rejsetider med tog fra Aarhus Banegård til Aarhus Lufthavn vil være 50-60 minutter. Tilsvarende er rejsetiden med bus 50 minutter. Rejsetiderne mellem Aarhus H og Tirstrup vil evt. kunne reduceres i forhold til de nævnte 50-60 minutter, hvis der investeres i dobbeltspor, så der kan køre flere og/eller hurtigere tog,” skriver Jacob Bundsgaard i besvarelsen.

Han peger dog også, at en letbaneforbindelse er mindre fleksibel end den nuværende busforbindelse.

”I sammenligningen mellem letbane og lufthavnsbus bør medtages, at togafgange på letbanen vil være faste og dermed ikke giver samme mulighed for fleksibilitet som lufthavnsbussen. Lufthavnsbussen vil bedre kunne vente på et forsinket fly og tilpasse køreplanen til ændrede afgangs- og ankomsttidspunkter for fly.”

Besparelse på to minutter
Marc Perera Christensen beder desuden borgmester Jacob Bundsgaard estimere omkostningerne ved etablering af motortrafikvej og motorvej ud til lufthavnen. Ifølge borgmesteren, så vil det koste henholdsvis omkring 400 mio. kroner og en mia. kroner og give en tidsbesparelse på sølle to minutter i forhold til køretiden i bil i dag fra centrum af Aarhus til lufthavnen.

Vejdirektoratet har tidligere vurderet, at der ikke er trængselsproblemer på de eksisterende veje til og fra lufthavnen.

Direkte adspurgt, om borgmesteren mener, at der er grundlag for en ifølge byrådsmedlemmet kostbar udbygning af infrastrukturen til lufthavnen med enten letbane eller motorvej, så svarer han:

”Som udgangspunkt nej, men der kan naturligvis løbende arbejdes for forbedringer af infrastrukturen.”

Hurtig kursændring
Aarhus Lufthavn A/S har de seneste år været præget af faldende passagertal, hvilket har medført en stadig vanskeligere økonomisk situation i selskabet og generelt udfordret lufthavnsbetjeningen i Østjylland.

Der er derfor ifølge borgmesteren et åbenlyst behov for en hurtig og effektiv kursændring i Aarhus Lufthavn således, at den lokale lufthavnsbetjening kan honorere de krav og ønsker som det østjyske erhvervsliv efterspørger. Derfor har Aarhus Kommune tilbudt de øvrige fire ejerkommuner at overtage deres aktier i Aarhus Lufthavn A/S ud fra et ønske om at sikre en mere enkel, smidig og handlekraftig ejerstruktur.

”Forventningen er, at der med en smidigere ejerstruktur i Aarhus Lufthavn på sigt vil være investorer, som er parat til at investere i en fremtidssikret lufthavn. Målet er, at der inden for meget få år skal ske en markant ændring og opgradering af Aarhus Lufthavn for at sikre dens attraktivitet for såvel flyselskaber som kunder – og således at den kan bidrage til øget konkurrencedygtighed for det lokale erhvervsliv,” skriver borgmester Jacob Bundsgaard i besvarelsen.

Aarhus Kommune vil derfor ifølge borgmesteren kunne bidrage til en turn around, parallelt med at der pågår en proces, hvor det tilbydes private investorer at indgå som medejere af Aarhus Lufthavn.

Aarhus Kommune vil målrettet arbejde på, at Aarhus Lufthavn udvikles til en økonomisk bæredygtig lufthavn via udarbejdelse af en realistisk og ambitiøs forretningsplan samt ved tilførelse af kapital,” understreger borgmesteren.

 

 

 

Relaterede artikler:

Glæde over afklaring i aarhusiansk lufthavnssaga

Aarhus vil købe ejerkommuner ud af Aarhus Lufthavn

Midlertidig lufthavn fylder 70 år

1,3 mia. kroner for letbane fra Vejle til Billund

© Cotra - Corporate Travel Denmark Majsmarken 1 DK-9500 Hobro Tel: +45 70 20 35 15 Fax: +45 96 40 15 20 info@cotra.dk